Kemian tekniikan ja metallurgian laitos

Kemian tekniikan ja metallurgian laitoksen tutkimus ja opetus perustuu kestävän kehityksen ajatteluun niin raaka-aineiden paremman hyödyntämisen kuin tehokkaampien prosessien ja uusien tuotteiden kehittämisen osalta. Laitoksen erityisalat liittyvät kemian tekniikkaan, metalliteollisuuteen, energiatekniikkaan, sekä uusien materiaalien valmistukseen. Laitoksen toiminta kattaa koko ketjun tutkimuksesta ja teoriasta käytäntöön ja kokonaisuuksien hallintaan.

Laitos kouluttaa kemian tekniikkaan ja metallurgian prosessitekniikkaan erikoistuneita diplomi-insinöörejä ja tohtoreita sekä vastaa kemian tekniikan sekä metallien kestävän prosessoinnin maisteri-pääaineista Kemian tekniikan maisteripääaineessa.

Uutiset

Tapahtumat

Näytä lisää