Kemian laitetekniikka

Kemian laitetekniikan tutkimusryhmä, prof. Ville Alopaeus

 Kemian laitetekniikan tutkimusryhmällä on vahvat perinteet yhteistyöstä teollisuuden kanssa. Tutkimusmenetelmämme perustuu luonnontieteiden perusteisiin ja kemiallisten prosessien matemaattiseen mallitukseen. Tutkimus tähtää sellaisten menetelmien ja työkalujen kehittämiseen, joita voidaan käyttää nopeaan ja luotettavaan uusien kemiallisten prosessien kehittämiseen ja mittakaavan kasvattamiseen. Opetus Kemian laitetekniikan ryhmässä tähtää teollisuuden kemiallisten prosessien hallintaan niissä vaikuttavien luonnonilmiöiden syvälliseen ymmärtämiseen kautta. Tämä osaaminen on luonteeltaan yleistä joten sitä voidaan soveltaa laaja-alaisesti kemian tekniikan käytännön sovelluksiin.

Kemian laitetekniikan tutkimusryhmä keskittyy kolmeen painopistealueeseen:

  1. Kemian prosessiteollisuudelle tärkeiden faasitasapainojen mittaus. Erityisesti höyry-neste faasitasapainojen mittausvalmiudet ovat erittäin hyvät.
  2. Mikroprosessiteknologia, erityisesti pienen mittakaavan tislaimien kehitys. Tätä tekniikkaa voidaan käyttää kokonaisten kemiallisten tehtaiden toiminnan tutkimiseen pienessä koossa.
  3. Termodynamiikan, siirtoilmiöiden ja teollisten kemiallisten prosessien mallitus. Tämän painopisteen ydin on eri luonnonilmiöiden perustavanlaatuisten kuvausten yhdistäminen kemiallisten prosessiyksiköiden ennustevoimaisiksi malleiksi. Näiden mallien avulla voidaan merkittävästi nopeuttaa perinteistä prosessikehitystä ja prosessien suunnittelua.

Kemian laitetekniikan ryhmästä valmistuu vuosittain keskimäärin 1,5 tohtoria ja noin 5 diplomi-insinööriä.

Ryhmän englanninkielisiltä sivuilta löytyvät

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 04.01.2017.