Kemian tekniikka vedellisissä systeemeissä

Kemian tekniikka vedellisissä systeemeissä -tutkimusryhmä tutkii vesisysteemien yksikköoperaatioita sekä nesteen ja kiintoaineen välisiä tasapainotiloja.

Vesi on yksi yleisimmin käytetyistä liuottimista, apu-, jäähdytys-, lämmitys- ja väliaineista teollisissa sovelluksissa. Vedellä on useita erityispiirteitä, jotka tekevät siitä ainutlaatuisen. Kun vesi esimerkiksi jäätyy, sen tiheys laskee. Veden puhdistus ja kierrätys energia- ja kustannustehokkaasti on maailmanlaajuisesti tärkeää.

Kemianteollisuuden, hydrometallurgian, puunjalostus-, elintarvike- ja metalliteollisuuden sekä biojalostamoalan sovelluksissa vedellä on tärkeä rooli monessa yksikköoperaatiossa. Esimerkkejä erityyppisistä vesisysteemien yksikköoperaatioista ovat

 • saostus
 • kiteytys
 • jäädytys
 • eutektinen jäädytyskiteytys
 • kuivaus
 • haihdutus
 • absorptio
 • adsorptio
 • liuotus
 • lämmönsiirto
 • nesteen ja kiintoaineen jälkiprosessointi

Tuotantoprosessien syvällisemmän ymmärryksen ja mallinnuksen kannalta on myös oleellista, että monifaasisysteemien väliset tasapainotilat tunnetaan. Vesisysteemien kaasu-neste-, neste-neste- ja kiintoaine-nestetasapainotilat tulee tuntea riittävällä tarkkuudella.

Lisätiedot: Prof. Marjatta Louhi-Kultanen, etunimi.sukunimi [at] aalto [dot] fi, käyntiosoite: Kemistintie 1 E 1, EspooResearcherID: G-2067-2016

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 08.09.2017.