Hydrometallurgy and Corrosion (Hydro)

Laboratorion päivitetyt kotisivut löytyvät osoitteesta: http://cmet.aalto.fi/en/research/groups/hydrometallurgy_and_corrosion/

mari1.jpg

Hydrometallurgian ja korroosion tutkimusryhmä (Prof. Mari Lundström)

Hydrometallurgian ja korroosion tutkimusryhmä antaa korkeinta teknillistä opetusta perus- ja jatko-opiskelijoille hydrometallurgian ja korroosion alalla. Tutkimusryhmän erikoisosaaminen perustuu mineraalien ja metallisten materiaalien ominaisuuksien, kemiallisten ja sähkökemiallisten ilmiöiden sekä teollisten prosessien ymmärtämiseen.

Ryhmän tutkimuksen painopistealoja ovat

  • Liuotus- ja talteenottoprosessit
  • Elektrolyysiprosessit
  • Sähkösaostus
  • Prosessisimulointi
  • Raaka-ainetehokkuus
  • Sekundääristen raaka-aineiden hyödyntäminen hydrometallurgian avulla
  • Sähkökemiallisten mittausmenetelmien kehitys
  • Korroosio ja vaurioselvitykset

Viimeaikaisia tutkimuskohteita ovat olleet mm. syanidivapaa kullan kloridiliuotus, kullan talteenotto epäpuhtaista liuoksista, kupari elektrolyysi ja siihen liittyen elektrolyytin ominaisuudet ja epäpuhtauksien jakautuminen, anodiliejujen karakterisointi ja paineliuotus, elektroniikkaromun liuotus, kuparin korroosio hapettomissa pohjavesiolosuhteissa ja nanohiilikomposiittien valmistus.

Hydrometallurgian ja korroosion tutkimusryhmällä on hyvin varusteltu laboratorio, jossa on tutkimuksen tarpeisiin liuotusreaktoreja sekä jatkuvatoiminen liuotusasema (OKTOP® reaktorit), autoklaavi (Büchi ecoclave 075), sähkökemialliset mittalaitteistot (useita potentiostaatteja, virtalähteitä, kennoja, elektrodeja), kolme EQCM mittalaitetta (QCM 200 Standford Research Systems), kosteusanalysaattori, näytteen valmistusasema sekä liuosanalysointiin AAS (iCE 3500 AA Spectrometer). Lisäksi kemiantekniikan korkeakoulussa on laaja laitteistokanta, joka tukee hydrometallurgian tutkimusta (mm. partikkelikokoanalysaattori, SEM-EDS, XRD ja ICP-OES).

Tutkimusryhmän käytössä on maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen murtovesialueen merikorroosiotutkimusasema, jossa tutkitaan pinnoitteiden, maalien ja materiaalien käyttäytymistä olosuhteissa, joissa merivedellä on alhainen suolapitoisuus ja ympäristössä kylmät talvet ja lämpimät kesät.

mari8-1.jpg

Tutkimusryhmän strategia on ymmärryksen ja tiedon lisääminen molekyylitasolta makrotasolle - teollisiin prosesseihin saakka, kestävän kehityksen ja kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 27.04.2017.