Materiaalien valmistustekniikka ja jauhemetallurgia

Materiaalien valmistustekniikan ja jauhemetallurgian tutkimusryhmä (Prof. Michael Gasik).

Tutkimusryhmä harjoittaa kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta seuraavilla aloilla: materiaalien valmistustekniikka, jauhemetallurgia, uudet materiaaliratkaisut ja niiden valmistusmenetelmien ja -prosessien kuljetusilmiöiden tietokonepohjainen ja kokeellinen mallinnus.Tutkimusryhmän ydinosaamisena on ketjun "materiaalien suunnittelu - valmistus - rakenne - ominaisuudet - testaus - käyttö" termodynaamis-materiaalitieteellinen mallinnus, tulkinta ja hallinta:


• Erilaisten epäorgaanisten materiaalien suunnittelu ja valmistus
• Materiaalien termodynaaminen tasapainolaskenta, faasikoostumuksen optimointi ja reaktioiden kokeellinen tutkimus
• Erikoismateriaaliratkaisut teollisuuden ja käyttäjien ongelmiin (korkealämpötilaprosessit, energian tuotanto ja konversio, työkalut, pinnoitteet, biomateriaalit)
• Materiaalien erikoisprosessointi ja synteesit (plasma, mikroaalto, erikoislämpökäsittely)
• Prosessien simulointi ja optimointi (virtauslaskenta (CFD), lämmön- ja aineensiirto, kemiallisten prosessien kinetiikan kokeellinen tutkimus ja numeerinen mallinnus)
• Suomessa ainutlaatuiset räätälöidyt materiaalien analyysipalvelut (lämpökalorimetria, termovaaka, dilatometria, kaasuanalyysi, lämpöominaisuuden mittaus, raekokomittaus, polttokennon toiminnan testaus)

Tutkimustyö tehdään intensiivisesti kansainvälisissä yhteistyöprojekteissa (EU, IEA, Japani).

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 03.01.2017.