Metallurgisten prosessien termodynamiikka ja mallinnus

Metallurgisten prosessien termodynamiikan ja mallinnuksen tutkimusryhmä (Prof.  Pekka Taskinen)

Ryhmä vastaa metallurgisen termodynamiikan tutkimuksesta ja opetuksesta. Ydinalueita ovat aineominaisuudet ja niistä johdettavat tasapainoilmiöt, kokeellinen termodynamiikka korkeissa lämpötiloissa sekä vesiliuoksissa ja aineominaisuuksien mallintaminen. Tutkimus-projektit painottuvat kokeelliseen toimintaan ja käsittelevät metallien valmistusprosesseja sulan sekä kiinteiden faasien alueilla, kuten liekkisulatus, sulfidien ja oksidien pasutus sekä suolojen hajotus mm. leijupetiteknologioilla. Kokeellisen toiminnan tueksi ryhmällä on mallinnuksen ja tasapainolaskennan alueilla tarvittava ohjelmistokanta sekä hyvät suhteet alueen ulkomaisiin toimijoihin. Se on perustamassa kansallista termo-dynamiikan osaamiskeskusta materiaalitekniikan laitokselle.

Tutkimusryhmän englanninkielisiltä sivuilta löytyy tarkat tiedot muun muassa tutkimusryhmän laitteistoista ja julkaisuista.

 

Prof. Pekka Taskinen (CV, pdf)

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 04.01.2017.