Metallurgia

Metallurgian tutkimusryhmä (Prof. Ari Jokilaakso)

Ryhmän toiminta kattaa metallituotteen elinkaaren laajasti metallin ja metallituotteiden valmistuksesta tuotteiden käyttäytymiseen korkeissa lämpötiloissa sekä kierrätykseen ja jätteiden hyötykäyttöön.

Tämänhetkisiä tutkimuksen ydinalueita ovat metallurgisten prosessien fysikaalis-kemialliset perusteet ja mallintaminen, kuonat, metallikivet, keraamiset materiaalit ja muut korkean lämpötilan materiaalit. Esimerkkejä prosesseista, joita tämä tutkimus hyödyttää, ovat metallien jalostusprosessit korkeissa lämpötiloissa, sekä valu ja jähmettyminen. Pääpainona on pyrkiä ymmärtämään paremmin metallurgisia ilmiöitä yhdistämällä kokeellinen tutkimus tietokonesimulaatioihin ja -mallinnukseen.

Ryhmän vahvuuksia ovat termodynamiikan, kinetiikan sekä virtaus-, lämmönsiirto- ja aineensiirtoilmiöiden asiantuntemus sekä kokeellisen tutkimuksen ja materiaalien karakterisoinnin hyvä hallinta.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 03.01.2017.